Παραπληροφόρηση για τα “προνόμια” των μεταναστών σε σχέση με τους ανασφάλιστους Έλληνες πολίτες

You are currently viewing Παραπληροφόρηση για τα “προνόμια” των μεταναστών σε σχέση με τους ανασφάλιστους Έλληνες πολίτες

Εμφανίστηκε ανάρτηση με δεκάδες κοινοποιήσεις που υποστηρίζει πως τη στιγμή που πολλοί Έλληνες πολίτες είναι ανασφάλιστοι, όλοι οι μετανάστες έχουν κάρτα υγείας για δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ: Κανένας μετανάστης δεν θα μείνει χωρίς κάρτα υγείας λέει το υπουργείο – 1.200.000 οι ανασφάλιστοι Έλληνες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες έχουν δωρεάν πρόσβαση σε συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων από ιατρούς δημόσιων Νοσοκομείων και δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Δεν έχουν λιγότερα δικαιώματα από τους πρόσφυγες και τους νόμιμα διαμένοντες, ή παράτυπους μετανάστες.

Τι ισχύει

Όλοι οι Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής ικανότητας, έχουν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Σύμφωνα με τον ν.4368/2016 και την ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016 θεσπίστηκε το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η πλέον θεμελιώδης αλλαγή που εισάγει το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο είναι η εξίσωση του δικαιώματος ασφαλισμένων, ανασφάλιστων και πρώην κατόχων Ατομικού Βιβλιαρίου Οικονομικά Αδύναμου ή Ανασφάλιστου ως προς την πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Η υγειονομική κάλυψη που εγγυάται το νέο πλαίσιο είναι πλήρης και περιλαμβάνει τη νοσηλευτική, διαγνωστική και φαρμακευτική κάλυψή τους.

Στις 31/5/2022, ανακοινώθηκε πως ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης υπέγραψε την απόφαση που προβλέπει τις εξαιρέσεις για τη συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους πολίτες, μόνο από ιατρούς δημόσιων Νοσοκομείων και δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, προβλεπόταν να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2022.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση εξαιρούνται οι κάτωθι κατηγορίες ανασφάλιστων πολιτών ή / και συνταγογραφούμενων φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων:
α. Οι ανασφάλιστοι νέοι έως 18 ετών.
β. Οι ανασφάλιστοι ασθενείς με νοητική ή ψυχική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, διπολική διαταραχή, κατάθλιψη με ψυχωσικά συμπτώματα, εγκεφαλική παράλυση ή βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, ακρωτηριασμένοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, όπως και όσοι έχουν πιστοποιημένη αναπηρία από ΚΕΠΑ 80% και άνω, για οποιαδήποτε πάθηση.
γ. Οι ανασφάλιστοι ασθενείς με παθήσεις, περιλαμβανόμενες στον Κατάλογο Β της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/26-10-2012 (Β’ 2883) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί τροποποίησης και επαναδιατύπωσης της υπ΄ αριθ.Φ.42000/οικ.2555/353/28-2-2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 497/Β/2012) «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Φ.42000/οικ. 12485/1481/6-6-2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1814/Β/2012)», όπως τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει, καθώς και οι ανασφάλιστοι ασθενείς που πάσχουν από το σύνδρομο ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS). Και
δ. Η συνταγογράφηση όλων ανεξαιρέτως των εμβολίων σε όλους ανεξαιρέτως τους ανασφάλιστους πολίτες.

Στις ανωτέρω αποκλειστικά απαριθμούμενες περιπτώσεις, η συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων θα γίνεται από όλους τους πιστοποιημένους στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.) ιατρούς.
Για τους ανασφάλιστους ασθενείς που δεν ανήκουν στις εξαιρούμενες κατηγορίες η συνταγογράφηση των υποχρεωτικά ηλεκτρονικώς συνταγογραφούμενων σκευασμάτων εφόσον γίνει από τους ιδιώτες ιατρούς, και όχι στις δημόσιες δομές, πραγματοποιείται με ένδειξη συμμετοχής ασθενούς 100%.

Με λίγα λόγια, μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2022, οι ανασφάλιστοι μπορούσαν να μεταβαίνουν στους ιδιώτες γιατρούς και να λάβουν τη συνταγογράφηση. Όμως, από την 1η Ιουλίου, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Υγείας, έχει σταματήσει η συνταγογράφηση από τους ιδιώτες γιατρούς φαρμάκων για τους ανασφάλιστους (πλην των εξαιρέσεων), οι οποίοι θα πρέπει να μεταβαίνουν στις δημόσιες δομές για να εξυπηρετηθούν δωρεάν.

Το 2015, αποφασίστηκε η θέσπιση κάρτας υγείας για πρόσφυγες και μετανάστες. Όπως είχε δηλώσει ο τότε γ.γ. Δημόσιας Υγείας Γιάννης Μπασκόζος:

Αποφασίσαμε να υπάρχει μία κάρτα υγείας, η οποία θα αναφέρει βασικά χαρακτηριστικά και αποτελέσματα των εξετάσεων που γίνονται σε σχέση με την κατάσταση της υγείας τους και η οποία θα τους είναι χρήσιμη και για τις μετακινήσεις μέσα στη χώρα και για τη διάβαση των συνόρων και για τη μετεγκατάσταση τους σε άλλες χώρες.”

Όλοι οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχουν δικαίωμα στην ελεύθερη πρόσβαση στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη. Οι παράτυποι μετανάστες στην Ελλάδα, έχουν επίσης πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Από 1/4/2020, τέθηκε σε εφαρμογή η απόδοση του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) σε όλους ανεξαιρέτως τους αιτούντες άσυλο, σε εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμόν 199/31-01-2020. Ο Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης, εκδίδεται αυτόματα με το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία από την Υπηρεσία Ασύλου και εξασφαλίζει την παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Η πιθανή απόρριψη της αίτησης ασύλου συνεπάγεται την αυτόματη απενεργοποίηση του, ενώ, αντίθετα, σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, προβλέπεται η μετάπτωση του σε Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α).

Όσοι λάβουν διεθνή προστασία στην Ελλάδα (ως πρόσφυγες ή ως δικαιούχοι επικουρικής προστασίας), θα πάρουν άδεια διαμονής η οποία θα ισχύει έως τρία χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στην κοινωνική πρόνοια και την ιατρική περίθαλψη, υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, όπως οι Έλληνες πολίτες.

Συμπέρασμα

Οι ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες έχουν δωρεάν πρόσβαση σε συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων από ιατρούς δημόσιων Νοσοκομείων και δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Δεν έχουν λιγότερα δικαιώματα από τους πρόσφυγες και τους νόμιμα διαμένοντες, ή παράτυπους μετανάστες.