Χρηματοδότηση και ανεξαρτησία

Το Greece Fact Check δεν έχει λάβει καμία χρηματοδότηση μέχρι σήμερα. Όλα τα μέχρι σήμερα έξοδα έχουν καλυφτεί από ιδίους πόρους.

Το Greece Fact Check δε δέχεται την παραμικρή χρηματοδότηση από το κράτος και κόμματα. Η παρούσα πρωτοβουλία είναι μέχρι στιγμής μη κερδοσκοπική, χωρίς κανένα έσοδο. Η συμμετοχή σε πολιτικά κόμματα απαγορεύεται αυστηρά, καθώς και οποιαδήποτε τοποθέτηση, υπέρ ή κατά κάποιου κόμματος. Η έναρξη οποιασδήποτε είδους πολιτικής δραστηριότητας από μέλος της ομάδας μας, συνεπάγεται αυτόματη διακοπή της συνεργασίας. Απαγορεύεται επίσης η δωροληψία από πολιτικούς, κόμματα και οργανώσεις. Σε αυτό τον κανόνα συμπεριλαμβάνονται οι λήψεις πάσης φύσεων διευκολύνσεων. Η χρηματοδότηση από κόμματα και πολιτικούς απαγορεύεται. Τυχόν σύγκρουση συμφερόντων θα πρέπει να αναφέρεται.

Αποκλειστικό σκοπός μας είναι η παρακολούθηση ψευδών ή παραπλανητικών ειδήσεων που διαδίδονται στο ελληνόφωνο διαδίκτυο και στα ΜΜΕ, παρέχοντας αντικειμενικές αναλύσεις ισχυρισμών, τις οποίες μπορεί να διασταυρώσει ο αναγνώστης, καθώς και τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορεί να ξεχωρίζει τυχόν παραπλανητικές πληροφορίες. Η πολιτική ανεξαρτησία καθορίζεται και στο καταστατικό της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας μας (Άρθρο 24, παράγραφοι 3 και 4). Τέλος, δεν επιτρέπεται οποιοδήποτε μέλος μας να είναι μέλος ή εργαζόμενος σε κόμμα, ή μέλος σε κομματική οργάνωση. Δεν επιτρέπεται επίσης στη συντάκτική μας ομάδα να αποτελείται από εργαζόμενους σε υψηλόβαθμες θέσεις του δημόσιου τομέα, ακόμη και του ευρύτερου.