Ανευρεση ισχυρισμων

Ανεύρεση ισχυρισμών προς διερεύνηση

Η ανεύρεση ειδήσεων/ισχυρισμών προς διερεύνηση της εγκυρότητά τους, γίνεται μέσω προτάσεων από αναγνώστες μας, και παρακολούθηση της επικαιρότητας στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ισχυρισμούς που παρουσιάζουν υψηλή διάδοση μέσω ιστοσελίδων και κοινωνικών δικτύων, και προκαλούν ανησυχία στο αναγνωστικό κοινό. Το ίδιο ισχύει για ισχυρισμούς που στρέφονται εναντίον ατόμων, ή στοχοποιούν κοινωνικές ομάδες. Για παράδειγμα, κατά την περίοδο κρίσεων, που μπορεί να κυμαίνονται από πολεμικές συγκρούσεις, οικονομικές και υγειονομικές κρίσεις, έως φυσικές καταστροφές, δίνουμε μεγαλύτερη προτεραιότητα. Όσον αφορά ισχυρισμούς που έχουν πολιτική χροιά, εφαρμόζουμε αμεροληψία και παρουσιάζουμε μόνο γεγονότα και όχι τις απόψεις μας. Η σχετική κατηγορία με τα πολιτικά άρθρα βρίσκεται εδώ.

Για διευκόλυνση των αναγνωστών μας, έχουμε διαχωρίσει τα άρθρα μας σε δυο κύριες κατηγορίες. Η πρώτη ονομάζεται “Ψευδές” και αφορά ισχυρισμούς που δεν περιέχουν ίχνος αλήθειας και η δεύτερη “Παραπλανητικό” που αφορά ισχυρισμούς που μπορεί να περιέχουν ορισμένα στοιχεία αλήθειας, τα οποία όμως μπορεί να διαστρεβλωθούν, ή να μην παρουσιαστούν ολοκληρωμένα, με αποτέλεσμα να παραπλανούν τον αναγνώστη.

Επιπλέον, οι δυο παραπάνω κύριες κατηγορίες διαχωρίζονται σε υποκατηγορίες, όπως για παράδειγμα “Ψευδοεπιστήμη“, “Απάτες“, “Πολιτική“, “Εναλλακτικές Θεραπείες” και “Θεωρίες Συνωμοσίας”. Τέλος, επειδή ερευνούμε ισχυρισμούς που κυκλοφορούν γενικά στο ελληνόφωνο διαδίκτυο, έχουμε δυο ακόμη κατηγορίες για “Ελλάδα” και “Κύπρο“. Πολύ συχνά, ένας ισχυρισμός μπορεί να εμφανιστεί και στις δυο χώρες.

Τι δεν διερευνούμε


Δεν διερευνούμε σάτιρα και θέματα life style. Δεν ελέγχουμε ισχυρισμούς όταν δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα τεκμηρίωσης, παρά μόνο εάν αυτά προκύψουν στην πορεία. Δεν ελέγχουμε γνώμες και απόψεις, παρά μόνο όταν περιέχουν κάποιο ψευδή ισχυρισμό ή δεδομένο. Δεν ελέγχουμε ισχυρισμούς που έχουν χαμηλή διάδοση, προκειμένου να μην τους δώσουμε μεγαλύτερη δημοσιότητα.