Πολιτική διορθώσεων

Δεν κατέχουμε το αλάθητο. Οι αναγνώστες μας ενθαρρύνονται να επικοινωνούν μαζί μας, για να επισημαίνουν τυχόν λάθη μας, ή παραλείψεις μέσω της επιλογής Επικοινωνία / Προτάσειςστο κύριο μενού. Η υποβολή παρατηρήσεων και προτάσεων λαμβάνεται υπόψιν και εφόσον στοιχειοθετουνται, μπορούν να συμπληρωθούν ως προσθήκες ή διορθώσεις στο σχετικό άρθρο, με σχετική ευδιάκριτη επισήμανση. Θα καταβάλλεται προσπάθεια για εφαρμογή διορθώσεων εντός 48 ωρών. Σε περίπτωση που προκύψουν νέα ή ανανεωμένα δεδομένα, ή διαπιστώσουμε κάποια παράλειψη από μέρους μας, προχωρούμε σε σχετική επισήμανση (ενημέρωση). Για μεγαλύτερη διαφάνεια, επισημαίνουμε και την ημερομηνία διόρθωσης ή τροποποίησης. Επιπλέον, θα φροντίζουμε οι σχετικές διορθώσεις ή προσθήκες/ενημερώσεις, να επισημαίνονται και στις σχετικές αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Δείτε σχετικό παράδειγμα εδώ.