Το 2018 ΔΕΝ έρχεται η Δευτέρα Παρουσία

You are currently viewing Το 2018 ΔΕΝ έρχεται η Δευτέρα Παρουσία

Πρόσφατα ξαναήρθε στην επιφάνεια η προφητεία του πατέρα Μάξιμου που υποστηρίζει πως το τέλος του κόσμου θα έρθει το 2018.

Στο katohika.gr, διαβάζουμε:

Επειδή ο π. Μάξιμος επικαλείται τις γραφές, θα εξετάσουμε το θέμα μέσα από αυτές:

Σύμφωνα με τα γραπτά των Ευαγγελίων, αναφορά για τη ανάληψη των δικαίων και τη Δευτέρα Παρουσία, γίνεται μεταξύ άλλων στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου (Η Αρπαγή θα προηγηθεί του ερχομού του Αντίχριστου):

1. Θα γίνει ξαφνικά, σαν «κλέφτης μεσ’ τη νύκτα» (Ματθαίος: κδ’ 42-44β)

2. Θα είναι εκλεκτική. «ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφίνεται», [μτφ. άλλος αρπάζεται άλλος αφήνεται (Ματθαίος: κδ’ 27, 40-41)].

Ο χρόνος που θα πραγματοποιηθεί αυτή παραμένει άγνωστος όπου κατά το Ευαγγέλιο: «Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἢ τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι ἐν οὐρανῷ οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατήρ» Μάρκος 13: 32

Και πάλι σύμφωνα με τη χριστιανική πίστη και ειδικά την Αποκάλυψη του Ιωάννου, το τέλος του κόσμου θα διαφανεί από ορισμένα σημαντικά σημεία.

Η δεύτερη έλευση Του Χριστού δεν θα λάβει χώρα απροσδόκητα αλλά σε μία σαφώς καθορισμένη χρονική στιγμή, τριάμιση χρόνια μετά από την Αρπαγή (Δανιήλ ιβ’ 11 – 1290 μέρες, Αποκάλυψη ια’ 2,3 – 42 μήνες ή 1260 μέρες, κ.α.)

Η ουσία των ανωτέρω είναι πως σύμφωνα με τη Καινή Διαθήκη, η έναρξη των γεγονότων που θα οδηγήσουν στη Δευτέρα Παρουσία, δεν είναι γνωστά σε κανέναν άνθρωπο, ούτε καν στους αγγέλους.

«Βλέπετε, μη πλανηθείτε· επειδή, πολλοί θα έρθουν στο όνομά μου, λέγοντας, ότι: Εγώ είμαι· και ο καιρός πλησίασε. Μη τους ακολουθήσετε!» (Λουκάς 21/κα: 8).

Κυριότερα εδάφια στη Καινή Διαθήκη που αναφέρονται στην υπόσχεση της Δευτέρας Παρουσίας είναι:

  1. Ματθαίος 24:25-64

  2. Ιωάννης 14

  3. Αποκάλυψη 19:20-21, 20, 22:6-21

  4. Πράξεις Αποστόλων 1:11, 3:19-21

  5. Προς Φιλιππησίους 3:20

  6. Προς Κολοσσαείς 3:4

  7. Α΄ Θεσσαλονικείς 1:10, 4:13 – 5:11

  8. Β΄ Θεσσαλονικείς 1:5 – 2:12

  9. Β΄ Πέτρου 3:8-13

Διότι καθώς εν ταις ημέραις ταις προ του κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως της ημέρας καθ’ ην ο Νώε εισήλθεν εις την κιβωτόν, και δεν ενόησαν, εωσού ήλθεν ο κατακλυσμός και εσήκωσε πάντας, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε δύο θέλουσιν είσθαι εν τω αγρώ· ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφίνεται, δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθει εν τω μύλω, μία παραλαμβάνεται και μία αφίνεται”. (Ματθαίος: κδ’ 38-41).

Ο π. Μάξιμος είχε επίσης προβλέψει πως το 2013, θα έρθει ο Αντίχριστος, φανερά και δημόσια, όπως έχει γράψει σε βιβλίο και ομολογεί στο κάτωθι βίντεο από το 2010:

Περιττό να πούμε πως διαψεύστηκε πανηγυρικά…

Σχεδόν όλες οι θρησκείες του κόσμου περιέχουν εσχατολογικά στοιχεία και προφητείες για το τέλος των ημερών, που θα ακολουθήσει της “μητέρας» όλων των μαχών μεταξύ των δυνάμεων του καλού και του κακού. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Πίστη, ουδείς άνθρωπος γνωρίζει πότε θα ξεκινήσουν αυτά τα “γεγονότα”, επομένως η επίκληση στις γραφές για τον ορισμό του πότε θα λάβουν χώρα, είναι άκυρη εξ αρχής. SPOILER ALERT: Το καλό στο τέλος νικάει!