Τεστ: Μπορείτε να εντοπίσετε τις εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη;

You are currently viewing Τεστ: Μπορείτε να εντοπίσετε τις εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη;

Με την πρόοδο της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, η δημιουργία ρεαλιστικών εικόνων διαρκεί μόνο ένα λεπτό. Οι εικόνες φαίνονται εκ πρώτης όψεως πειστικές, αλλά αν κοιτάξουμε πιο προσεκτικά, θα βρούμε σφάλματα.

Το παρακάτω τεστ δημιουργήθηκε από τον οργανισμό διασταύρωσης ειδήσεων teyit.org. Προσαρμόστηκε και αναπαράγεται κατόπιν αδείας.

Ας ξεκινήσουμε από τα εύκολα:

  1. Είναι αληθινό το παρακάτω πρόσωπο; (προσέξτε τα γυαλιά):

2. Είναι αληθινό το παρακάτω πρόσωπο; (προσέξτε τα αυτιά):

3. Είναι αληθινό το παρακάτω πρόσωπο; (προσέξτε τα μαλλιά):

Οι τρεις πρώτες φωτογραφίες έχουν δημιουργηθεί με λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης και έχουν αρκετές, εύκολες να εντοπιστούν ατέλειες όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω (πατήστε στις εικόνες για μεγέθυνση):

Και τώρα η σειρά σας:

4. Είναι αληθινό το παρακάτω πρόσωπο;

5. Είναι αληθινό το παρακάτω πρόσωπο;

6. Είναι αληθινό το παρακάτω πρόσωπο;

7. Είναι αληθινό το παρακάτω πρόσωπο;

8. Είναι αληθινό το παρακάτω πρόσωπο;

9. Είναι αληθινό το παρακάτω πρόσωπο;

10. Είναι αληθινό το παρακάτω πρόσωπο;

11. Είναι αληθινό το παρακάτω πρόσωπο;

12. Είναι αληθινό το παρακάτω πρόσωπο;

Αποτελέσματα

Από τις υπόλοιπες εννέα φωτογραφίες, οι πέντε (4, 6, 8, 9 και 12) δείχνουν αληθινά πρόσωπα και οι τέσσερις (5, 7, 10 και 11) έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Για να τις εντοπίσουμε, πρέπει να τις ελέγχουμε για ατέλειες (πατήστε στις εικόνες για μεγέθυνση):

Οι εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το τεστ και παράγονται από την τεχνητή νοημοσύνη, παρήχθησαν από τον αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που ονομάστηκε Stylegan2 στην ιστοσελίδα ThispersondoesNotexist.com. Οι εικόνες επιλέχθηκαν τυχαία και σύμφωνα με τις διάφορες ενδείξεις που περιέχουν. Η πηγή των πραγματικών ανθρώπινων εικόνων είναι το Freepik, το οποίο περιέχει εικόνες αρχείου.

Συντάκτρια: Zeynep Şahin για teyit.org
Αναδημοσίευση κατόπιν άδειας
Μετάφραση/προσαρμογή: Greece Fact Check