Παραπληροφόρηση Βελόπουλου για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που θα περιέχουν οι νέες ταυτότητες

You are currently viewing Παραπληροφόρηση Βελόπουλου για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που θα περιέχουν οι νέες ταυτότητες

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της “Ελληνικής Λύσης” Κυριάκο Βελόπουλο, οι νέες ταυτότητες θα περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως το ιατρικό ιστορικό των κατόχων της.

ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ: Οι νέες ταυτότητες θα περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά ιατρικά δεδομένα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις τεχνικές προδιαγραφές, οι νέες ταυτότητες δεν θα περιέχουν δεδομένα που έχουν να κάνουν με το ιατρικό ιστορικό του κατόχου.

Τι ισχύει

Σε συνέντευξή του στο Action 24, ο Νότης Μηταράκης ρωτήθηκε για τις νέες ταυτότητες και τόνισε πως θα έχουν μορφή πιστωτικής κάρτας, το κόστος τους θα είναι στα 10 ευρώ, όπως έχει προβλεφθεί από το 2018 και θα έχουν ημερομηνία λήξεως στα 10 χρόνια. «Η παρουσίαση θα γίνει στην ερχόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης», είπε και τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα σύστημα «γεωεντοπισμού» σε αυτές αλλά θα είναι έγγραφα που δεν θα παραχαράσσονται και θα ενισχύουν την ασφάλεια του πολίτη.

Στις νέες ταυτότητες θα αναγράφονται:

  1. Όνομα
  2. Επίθετο
  3. Ημερομηνία γέννησης
  4. Ημερομηνία έκδοσης
  5. Ημερομηνία λήξης (θα έχουν δεκαετή ισχύ)
  6. Αριθμός ταυτότητας
  7. ΑΜΚΑ

Πιο αναλυτικά:

Το 2018, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του τότε υπουργού προστασίας του Πολίτη σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές «νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών».  Ειδικότερα, η απόφαση αναφέρει: Οι ζώνες ασφαλείας των νέων ταυτοτήτων θα είναι συνολικά επτά και θα βοηθούν στο να μην πλαστογραφούνται.

Αναλυτικά:
Ζώνη 1: Αριθμός ταυτότητας
Ζώνη 2: Φύλο, Επώνυμο, Όνομα, Ημερομηνία Γέννησης, Ιθαγένεια
Ζώνη 3: Ημερομηνία λήξης, Αριθμός Πρόσβασης Κάρτας, Αρχή Έκδοσης
Ζώνη 4: Υπογραφή κατόχου
Ζώνη 5: Φωτογραφία
Τα παραπάνω θα περιλαμβάνονται στην εμπρόσθια όψη, ενώ στην οπίσθια θα υπάρξουν τα εξής:
Ζώνη 6: Όνομα Πατέρα, Όνομα Μητέρας, Τόπος γέννησης, Ημερομηνία έκδοσης, Ομάδα Αίματος, Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), ψηφιακό δακτυλικό αποτύπωμα
Ζώνη 7: Ζώνη Μηχανικής Ανάγνωσης.


Στο ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης περιέχονται
1. Φωτογραφία
2. Στοιχεία κατόχου
3. Ύψος κατόχου (μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους ηλικίας)
4. Στοιχεία που απαιτούνται για Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5. Δήμος εγγραφής Αριθμός δημοτολογίου
6. Τόπος έκδοσης δελτίου.

Στις 20-02-2023, δημοσιεύτηκε τροποποίηση της υπ’ αρ. 8200/0-297647/10.4.2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών». Μεταξύ άλλων αναφέρει:

  1. H παρ. 3.6 του άρθρου 3 της ίδιας ως άνω απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3.6. Ζώνη 6

• Όνομα πατέρα/Father’s name
• Όνομα μητέρας/Mother’s name
• Τόπος γέννησης/Place of birth
• Ομάδα αίματος/Blood type (προαιρετικά)
• Ύψος/Height (μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας)».

  1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 της ίδιας ως άνω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Επιπλέον, στο ως άνω ηλεκτρονικό μέσο αποθηκεύονται το επώνυμο πατέρα, επώνυμο μητέρας, ο Δήμος εγγραφής, ο αριθμός δημοτολογίου και ο τόπος έκδοσης του δελτίου, ενώ θα δύναται να αποθηκευτούν τα στοιχεία που απαιτούνται για τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εάν αποφασισθεί να συμπεριληφθούν στο εν λόγω μέσο».

Συμπέρασμα

Με βάση τα ανωτέρω, γίνεται σαφές που οι νέες ταυτότητες δεν θα περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που έχουν να κάνουν με το ιστορικό υγείας του κατόχου.