Έτρωγε ο Χριστός κρέας;

You are currently viewing Έτρωγε ο Χριστός κρέας;

Τις τελευταίες ημέρες επανακυκλοφόρησαν πολλά άρθρα που ισχυρίζονται πως ο Ιησούς δεν έτρωγε κρέας.

Στη mixanitouxronou.gr, voicenews.gr, newsbomb.gr και πολλά άλλα, διαβάζουμε μερικά παραδείγματα:

Ήταν ο Χριστός vegan;

Στο άρθρο διαβάζουμε τα επιχειρήματα περί μη κρεατοφαγίας του Ιησού: “Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλλει υπέρ των προβάτων” και “Μην κάνεις στους άλλους αυτό, που δεν θέλεις να κάνουν σ΄ εσένα“.  Αυτά τα δύο αποσπάσματα όμως, δεν είναι αρκετά για να υποστηρίξουν τον ισχυρισμό. Ο Χριστός, παρουσιάζεται στα ευαγγέλια, άλλοτε ως ποιμήν (κατά Ιωάννη 10:14) και άλλοτε ως αμνός (του θεού – κατά Ιωάννη 1:29 και 1:36). “Ιδού, ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου“. Οι χαρακτηρισμοί είναι σαφέστατα συμβολικοί. Ο Ιησούς απεικονίζεται τόσο ως ποιμήν, με το ποίμνιο να είναι οι ακόλουθοί του, όσο και ως αμνός που θυσιάστηκε μέσω σταυρικού θανάτου για να άρει τις αμαρτίες του κόσμου.

Για να απαντήσουμε οριστικά στο ερώτημα, θα πρέπει να ανατρέξουμε στη Καινή Διαθήκη, τη μοναδική “επίσημη” πηγή που περιγράφει τη ζωή του, όπου διαβάζουμε πως ο Ιησούς όντως κατανάλωνε κρέας.

Στο κατά Μάρκου 24:42-15, αναφέρεται πως ο Χριστός έφαγε ψάρι: “Του έδωσαν, λοιπόν, ένα κομμάτι ψητό ψάρι και εκείνος το πήρε και το έφαγε μπροστά στα μάτια τους.”

Στο κατά Ματθαίον 14:17-21, έκανε το θαύμα του πολλαπλασιασμού των ψαριών και του άρτου: “Και αφού συνέστησε εις τα πλήθη να καθήσουν επάνω εις τα χόρτα, επήρε τους πέντε άρτους και τα δύο ψάρια, εσήκωσε τα μάτια στον ουρανόν, δια να ευχαριστήση τον ουράνιον Πατέρα, ευλόγησε, έκοψε τους άρτους εις κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητάς και οι μαθηταί στους όχλους.

Στο κατά Λουκά  22:7-8, διαβάζουμε: “Ηλθε η ημέρα των αζύμων, η οποία ήρχιζε από την δύσιν της Μ.Πεμπτης και ετελείωνε με την δύσιν της Μ.Παρασκευής. Κατ’ αυτήν έπρεπε οι Εβραίοι να ετοιμάσουν τα άζυμα ψωμιά, να θυσιάσουν δε και να ψήσουν τον πασχάλιον αμνόν, ώστε να είναι έτοιμος μετά την δύσιν της Παρασκευής, που θα ήρχιζε η μεγάλη ημέρα του Πασχα.  Και έστειλε ο Ιησούς κατά το απόγευμα της Μ.Πεμπτης τον Πετρον και τον Ιωάννην και τους είπε· “πηγαίνετε και ετοιμάσατέ μας το Πασχα, δια να φάγωμεν”.”

Στο κατά Ιωάννη 21:5-6, όχι μόνο ζητεί ψάρι, αλλά παροτρύνει τους μαθητές του να ψαρέψουν για να φάνε: “Λεγει, λοιπόν, εις αυτούς ο Ιησούς σαν άγνωστος διαβάτης και με την συνηθισμένην τότε οικειότητα μεταξύ των ανθρώπων, “παιδιά, μήπως έχετε κανένα ψάρι για προσφάγι;” Του απήντησαν· “όχι· δεν έχομεν τίποτε”. Εκείνος τότε τους είπε· “ρίξτε το δίκτυ εις τα δεξιά μέρη του πλοίου και θα βρήτε ψάρια”. Ερριξαν τότε το δίκτυ και επιασαν τόσον πολλά, ώστε δεν ημπόρεσαν πλέον να σηκώσουν το δίκτυον και να το τραβήξουν επάνω στο πλοίον από το πλήθος των ψαριών.”

Η συμμετοχή του Ιησού στο Μυστικό Δείπνο, που ουσιαστικά ήταν το δείπνο της Εξόδου των Ισραηλιτών, παρά τη διαφορετική σημασία που έχει για τους χριστιανούς, θα έπρεπε να περιλαμβάνει αρνί, όπως πρότασσε η εβραϊκή παράδοση. Αν και πουθενά δεν αναφέρεται το γεύμα αυτό κάθε αυτό, δεν αναφέρεται επίσης ότι ήταν χορτοφαγικό.

Αν ανατρέξουμε σε παλαιότερα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης και συγκεκριμένα στη Γέννεση 9:3, διαβάζουμε: “Κάθε τι που ζη και κινείται επί της γης, θα είναι προς διατροφήν σας. Σας δίδω όλα αυτά εις τροφήν, όπως σας έδωσα τα λάχανα και τα χόρτα.”

Η όλη ιστορία με τον Ιησού που δε τρώει κρέας, φαίνεται να ξεκίνησε το 1997, όταν η People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), διοργάνωσε καμπάνια στις ΗΠΑ με τον ισχυρισμό πως ο Χριστός δεν έτρωγε κρέας και πιο συγκεκριμένα πως άνηκε σε μια αυστηρά χορτοφαγική Εσσιανική “αίρεση”.

http://articles.latimes.com/2000/jul/03/local/me-47356

Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει όπως είδαμε πιο πάνω. Οι παραπάνω αναφορές δεν είναι οι μοναδικές. Ειδικά στις Πράξεις των Αποστόλων, υπάρχουν πολλές ανάλογες αναφορές.

Από τα ανωτέρω χωρία της Καινής Διαθήκης, συμπεραίνουμε πως ο Χρίστος παρουσιάζεται σίγουρα να καταναλώνει ψάρι και πιθανότατα αρνί. Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν απεικονίζεται ως vegan ή vehetarian. Σε κάθε περίπτωση, το ηθικό και περιβαλλοντικό ζήτημα της κατανάλωσης ζωικών τροφών είναι τεράστιο, αλλά η επίκληση στη δήθεν χορτοφαγία του Ιησού, είναι ανακριβής και καταρρίπτεται.