Τεχνητή νοημοσύνη

Τεχνολογική μοναδικότητα: η εμφάνιση μιας υπερευφυΐας με τεχνολογικά μέσα

Τεχνολογική μοναδικότητα (technological singularity) ονομάζεται η εμφάνιση μιας υπερευφυΐας με τεχνολογικά μέσα. Αφού οι δυνατότητες μιας τέτοιας ευφυΐας θα ήταν δύσκολο να γίνουν καταληπτές από […]