Το γράμμα Ν

“Το γράμμα Ν και οι εγκεφαλικοί κραδασμοί των ελλαδεμπόρων”

Κάποιοι ισχυρίζονται πως το γράμμα “ν”, μεταφέρει οξυγόνο στον εγκέφαλο και κάποια (απροσδιόριστα) σκοτεινά κέντρα, φρόντισαν να το απαλείψουν από την κατάληξη πολλών λέξεων (πχ «εμβαδό» […]