Οι κρέμες σώματος ΔΕΝ να προκαλέσουν ανθρώπινη αυτανάφλεξη

  • Post category:Fact Check
  • Reading time:1 mins read

Άρθρο που κυκλοφορεί τελευταία ισχυρίζεται πως αλοιφές δέρματος μπορούν να προκαλέσουν αυτόματη ανάφλεξη και θάνατο.

(περισσότερα…)

Continue ReadingΟι κρέμες σώματος ΔΕΝ να προκαλέσουν ανθρώπινη αυτανάφλεξη