Συνεργάτες

Μιχάλης Σιριβιανός. Ο Μιχαήλ Σιριβιανός είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Είναι ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας, του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος από το Duke University από το 2010. Τα ερευνητικά του ενδιαφέ­ροντα περιλαμβάνουν το σχεδιασμό κατανεμημέ­νων συστημάτων με γνώμονα την εμπιστοσύνη, την εξακρίβωση της ταυτότητας των συσκευών, την ενοποιημέ­νη διαχείριση ταυτότητας, τις διακρίσεις με βάση τα προσωπικά δεδομέ­να, την ασφάλεια του κυβερνοχώρου (cyberbullying detection, cybergrooming detection, hate speech, ανίχνευση ακατάλληλων βίντεο που στοχεύουν σε μικρά παιδιά και χαρακτηρισμούς και καταστολή ψευδών πληροφοριών).

Chris Kremidas Courtney. Senior Fellow for Peace, Security and Defence at Friends of Europe, Lecturer for Institute for Security Governance (ISG) in Monterey, California, and Advisor for Governance and Resilience at Extended Reality Safety Initiative (XRSI), San Francisco.

Διαμαντής Κλημεντίδης. Ο Διαμαντής Κλημεντίδης είναι κλινικός φαρμακοποιός. Έχει πτυχίο Φαρμακευτικής από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακό στην Κλινική Φαρμακευτική από το Queen’s University Belfast, και μεταπτυχιακό στη Διαχείριση της Γήρανσης και των Χρόνιων Νοσημάτων από την Ιατρική Θεσσαλίας και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Επιπρόσθετα, διαθέτει πιστοποίηση στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων επιτήρησης της ορθής χρήσης αντιμικροβιακών φαρμάκων (antimicrobial stewardship) από την Society of Infectious Diseases Pharmacists των ΗΠΑ, ενώ το 2022 ολοκλήρωσε με επιτυχία (Certificate of Achievement) δύο courses ανοσολογίας (“Viral Immunology & Vaccines” και “Novel Therapies for Chronic Inflammation”) του προγράμματος HMX Pro online από την Ιατρική Σχολή του Harvard.

Μανώλης Μανωλαράκης. Διαιτολόγος – διατροφολόγος με ιδιωτικό ιατρείο στον Άλιμο. Διαθέτει πτυχίο διαιτολογίας – διατροφολογίας από το ανώτατο τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Επίσης, διετέλεσε προϊστάμενος του διαιτολογικού τμήματος του ιδιωτικού μαιευτηρίου ΗΡΑ.

Karmen Joller: Οικογενειακή γιατρός. Επικοινωνιολόγος της επιστήμης και μέλος της Εσθονικής Βουλής.