Επιστήμες

Μια νέα ανακάλυψη ίσως βοηθήσει να ξεπεραστούν οι περιορισμοί του Νόμου του Μουρ

Ως «Νόμος του Μουρ» ονομάζεται η παρατήρηση πως ο αριθμός των τρανζίστορ ενός πυκνού ολοκληρωμένου κυκλώματος διπλασιάζεται κάθε δύο χρόνια. Με πιο απλά λόγια, ο Gordon […]

Τεχνολογική μοναδικότητα: η εμφάνιση μιας υπερευφυΐας με τεχνολογικά μέσα

Τεχνολογική μοναδικότητα (technological singularity) ονομάζεται η εμφάνιση μιας υπερευφυΐας με τεχνολογικά μέσα. Αφού οι δυνατότητες μιας τέτοιας ευφυΐας θα ήταν δύσκολο να γίνουν καταληπτές από […]