Ο Όρκος του Ιπποκράτη, δεν απαγορεύει τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς

16 Απριλίου

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, “ο όρκος του Ιπποκράτη λοιπόν δηλώνει ευθαρσώς ότι κανείς γιατρός ή λειτουργός υγείας δεν έχει δικαίωμα να χορηγήσει δια της βίας οποιοδήποτε φάρμακο σε ασθενή ή υγιή εφόσον αυτός δεν θέλει να το πάρει και αρνείται κατηγορηματικά“.

Τι αναφέρει ο Όρκος του Ιπποκράτη

Ο Όρκος που αποδίδεται στον Ιπποκράτη περιλαμβάνεται στο έργο του Corpus Hippocraticum. Με την πάροδο του χρόνου ο όρκος έχει υποστεί αλλαγές για να είναι συμβατός με την εποχή του. Το 1948 με τη «Διακήρυξη της Γενεύης» ο Παγκόσμιος Ιατρικός Σύλλογος δημιούργησε μια σύγχρονη εκδοχή του όρκου, που δίνει έμφαση στην ουμανιστική διάσταση του ιατρικού επαγγέλματος και το ιατρικό απόρρητο. Έκτοτε έχει υποστεί έξι ακόμη τροποποιήσεις.

Η απόδοση του αρχαίου κειμένου στα νέα ελληνικά

Ορκίζομαι στο θεό Απόλλωνα τον ιατρό και στο θεό Ασκληπιό και στην Υγεία και στην Πανάκεια και επικαλούμενος τη μαρτυρία όλων των θεών ότι θα εκτελέσω κατά τη δύναμη και την κρίση μου τον όρκο αυτόν και τη συμφωνία αυτή.

Να θεωρώ τον διδάσκαλό μου της ιατρικής τέχνης ίσο με τους γονείς μου και την κοινωνό του βίου μου. Και όταν χρειάζεται χρήματα να μοιράζομαι μαζί του τα δικά μου. Να θεωρώ την οικογένειά του αδέλφια μου και να τους διδάσκω αυτήν την τέχνη αν θέλουν να την μάθουν χωρίς δίδακτρα ή άλλη συμφωνία.

Να μεταδίδω τους κανόνες ηθικής, την προφορική διδασκαλία και όλες τις άλλες ιατρικές γνώσεις στους γιους μου, στους γιους του δασκάλου μου και στους εγγεγραμμένους μαθητές που πήραν τον ιατρικό όρκο, αλλά σε κανέναν άλλο.

Θα χρησιμοποιώ τη θεραπεία για να βοηθήσω τους ασθενείς κατά τη δύναμη και την κρίση μου, αλλά ποτέ για να βλάψω ή να αδικήσω. Ούτε θα δίνω θανατηφόρο φάρμακο σε κάποιον που θα μου το ζητήσει, ούτε θα του κάνω μια τέτοια υπόδειξη.

Παρομοίως, δεν θα εμπιστευτώ σε έγκυο μέσο που προκαλεί έκτρωση. Θα διατηρώ αγνή και άσπιλη και τη ζωή και την τέχνη μου. Δεν θα χρησιμοποιώ νυστέρι ούτε σε αυτούς που πάσχουν από λιθίαση, αλλά θα παραχωρώ την εργασία αυτή στους ειδικούς της τέχνης.

Σε όσα σπίτια πηγαίνω, θα μπαίνω για να βοηθήσω τους ασθενείς και θα απέχω από οποιαδήποτε εσκεμμένη βλάβη και φθορά, και ιδίως από γενετήσιες πράξεις με άνδρες και γυναίκες, ελεύθερους και δούλους. Και όσα τυχόν βλέπω ή ακούω κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή και πέρα από τις επαγγελματικές μου ασχολίες στην καθημερινή μου ζωή, αυτά που δεν πρέπει να μαθευτούν παραέξω δεν θα τα κοινοποιώ, θεωρώντας τα θέματα αυτά μυστικά.

Αν τηρώ τον όρκο αυτό και δεν τον παραβώ, ας χαίρω πάντοτε υπολήψεως ανάμεσα στους ανθρώπους για τη ζωή και για την τέχνη μου. Αν όμως τον παραβώ και επιορκήσω, ας πάθω τα αντίθετα.

Στον αρχαίο όρκο του Ιπποκράτη, δεν υπάρχει σε κανένα σημείο αναφορά που να αναφέρει “ότι κανείς γιατρός ή λειτουργός υγείας δεν έχει δικαίωμα να χορηγήσει δια της βίας οποιοδήποτε φάρμακο σε ασθενή ή υγιή εφόσον αυτός δεν θέλει να το πάρει και αρνείται κατηγορηματικά“.

Με την πάροδο του χρόνου ο όρκος έχει υποστεί αλλαγές για να είναι συμβατός με την εποχή του. Το 1948 με τη «Διακήρυξη της Γενεύης» ο Παγκόσμιος Ιατρικός Σύλλογος δημιούργησε μια σύγχρονη εκδοχή του όρκου, που δίνει έμφαση στην ουμανιστική διάσταση του ιατρικού επαγγέλματος και το ιατρικό απόρρητο. Έκτοτε έχει υποστεί έξι ακόμη τροποποιήσεις, την τελευταία να λαμβάνει χώρα το 2017.

Ιατρικός όρκος

Ορκίζομαι να αφιερώσω τη ζωή μου στην υπηρεσία της ανθρωπότητας
Η υγεία και η ευζωία του ασθενή μου, θα είναι η πρώτη μου σκέψη
Θα σεβαστών την αυτονομία και αξιοπρέπεια του ασθενή μου
Θα διατηρώ τον ύψιστο σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή
Δεν θα επιτρέψω ζητήματα ηλικίας, ασθένειας ή αναπηρίας, δόγματος, εθνοτικής καταγωγής, φύλου, εθνικότητας, πολιτικής σχέσης, φυλής, σεξουαλικού προσανατολισμού, κοινωνικής θέσης ή οποιουδήποτε άλλου παράγοντα, να παρέμβει μεταξύ του καθήκοντός μου και του ασθενούς μου.
Θα σεβαστώ τα μυστικά που μου εμπιστεύονται, ακόμη και μετά το θάνατο του ασθενούς
Θα ασκώ το επάγγελμά μου με ευσυνειδησία και αξιοπρέπεια και σύμφωνα με την ορθή ιατρική πρακτική
Θα διατηρώ την τιμή και τις ευγενείς παραδόσεις του ιατρικού επαγγέλματος
Θα αποδίδω στους δασκάλους, τους συναδέλφους και τους μαθητές μου τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη που τους οφείλεται
-Θα μοιράζομαι την ιατρική μου γνώση προς όφελος του ασθενούς και την πρόοδο της υγειονομικής περίθαλψης
-Θα προσέχω στην υγεία μου, την ευεξία και τις ικανότητές μου για να παρέχω φροντίδα του υψηλότερου επιπέδου
-Δεν θα χρησιμοποιήσω τις ιατρικές μου γνώσεις για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών, ακόμη και υπό απειλή
Υπόσχομαι τα ανωτέρω με ειλικρίνεια, ελεύθερα και στην τιμή μου

Όρκος πτυχιούχου ιατρικής σχολής Αθηνών, ΕΚΠΑ

Ο όρκος αυτός δίδεται κατά την τελετή ορκωμοσίας των τελειοφοίτων φοιτητών Ιατρικής που περάτωσαν επιτυχώς τις εξετάσεις όλων των μαθημάτων που προβλέπονται από τον Νόμο, ενώπιον του Πρυτάνεως και του Προέδρου της Ιατρικής Σχολής, παρισταμένων των Καθηγητών, των Γραμματειών της Ιατρικής Σχολής και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου και τέλος, των οικογενειών και φίλων των τελειοφοίτων.

Του πτυχίου της Ιατρικής αξιωθείς, όρκον ομνύω προ του Πρυτάνεως και του Προέδρου της Ιατρικής Σχολής και πίστιν καθομολογώ τήνδε: Από του ιερού περιβόλου του σεπτού τούτου τεμένους των Μουσών εξερχόμενος κατ΄ επιστήμην βιώσομαι, ασκών ταύτην δίκην θρησκείας εν πνεύματι και αληθεία. Ούτω χρήσιμον εμαυτόν καταστήσω προς άπαντας τους δεσμένους της εμής αρωγής, και εν πάση ανθρώπων κοινωνίας αεί προν ειρήνην και χρηστότητα ηθών συντελέσω, βαίνων εν ευθεία του βίου οδώ, προς την αλήθειαν και το δίκαιον αποβλέπων και τον βίον ανυψών εις τύπον αρετής υπό την σκέπην της σοφίας. Ταύτην την επαγγελίαν επιτελούντι είη μοι, συν τη ευλογία των εμών καθηγητών και πεφιλημένων δασκάλων, ο θεόν εν τω βίω βοηθός“.

Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές πως ο Όρκος του Ιπποκράτη, σε οποιαδήποτε απόδοση, δεν απαγορεύει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.