Όχι, δεν πληρώνουμε το ρεύμα μεταναστών μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ

Αίσθηση έχουν προκαλέσει άρθρα που υποστηρίζουν πως οι Έλληνες καταναλωτές της ΔΕΗ, πληρώνουν τους λογαριασμούς των μεταναστών.

Στο greeknewsondemand.comattikanea.blogspot.come-synews.gr κτλ, καθώς και σε πολλές αναρτήσεις στο Facebook, διαβάζουμε:

Τι ισχύει

Εδώ και πολλά χρόνια κυκλοφορούν και ανακυκλώνονται ισχυρισμοί σχετικά με τις επιπλέον χρεώσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ (ΥΚΩ, ΕΤΜΕΑΡ κτλ), και πού αυτές καταλήγουν. Με αυτούς τους ισχυρισμούς ασχοληθήκαμε το 2014 και το 2017.

Ο ισχυρισμός του άρθρου που εξετάζουμε σήμερα, υποστηρίζει πως η χρέωση “ΥΚΩ”, χρησιμοποιείται για να πληρώνονται οι λογαριασμοί μεταναστών που διαμένουν στην Ελλάδα. Ωστόσο, η ΥΚΩ αφορά τα εξής:
• Παροχή ρεύματος για τους κατοίκους των απομονωμένων νησιών, σε ίδιες τιμές με αυτές των κατοίκων της ηπειρωτικής χώρας, παρά το γεγονός ότι το κόστος παραγωγής ρεύματος στα νησιά είναι κατά πολύ υψηλότερο.
• Παροχή ρεύματος σε πολύ χαμηλές τιμές στις πολύτεκνες οικογένειες.
• Παροχή ρεύματος σε χαμηλές τιμές για ευάλωτες κατηγορίες καταναλωτών, όπως άτομα με ειδικές ανάγκες, τρίτεκνοι με χαμηλό εισόδημα, μακροχρόνια άνεργοι κλπ, που εντάσσονται στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).

Περαιτέρω, στην κατηγορία ευάλωτων καταναλωτών ανήκουν:

Α Κατηγορία:

Πελάτες που έχουν ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, οι οποίοι εντάσσονται αυτόματα στους Ευάλωτους Πελάτες χωρίς να υποβάλουν σχετική αίτηση.

Β Κατηγορία:

Πελάτες που στη σύνθεση του νοικοκυριού τους περιλαμβάνεται και άτομο ή άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, με εισοδηματικά κριτήρια ίδια με τα ισχύοντα εισοδηματικά κριτήρια για ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, χωρίς να εφαρμόζονται περιουσιακά κριτήρια.

Γ Κατηγορία:

Πελάτες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλο ενήλικο μέλος του νοικοκυριού το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το ως άνω όριο ηλικίας, με εισοδηματικά κριτήρια αντίστοιχα με τα ισχύοντα εισοδηματικά κριτήρια για ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο προσαυξημένα κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ, χωρίς να εφαρμόζονται περιουσιακά κριτήρια.

Αναλυτικότερα εδώ.

Από τα ανωτέρω καταλαβαίνουμε πως οι μετανάστες, δεν ωφελούνται από τη χρέωση ΥΚΩ που προορίζεται για ευάλωτες ομάδες πολιτών.