Ενέργεια Μηδενικού Σημείου (ZPE)

Μηδενική Ενέργεια Σημείου (Zero Point Energy), ή ενέργεια διακύμανσης του κενού είναι όροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τις τυχαίες ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις που … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ενέργεια Μηδενικού Σημείου (ZPE).