ελονοσία

Ποια είναι η νόσος που ενδέχεται να έχει στοιχίσει έως 50 δισεκατομμύρια ζωές;

Όλοι γνωρίζουν τα αποτελέσματα των μεγάλων επιδημιών που κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας έχουν στοιχίσει αμέτρητες ζωές. Ο μαύρος θάνατος, που οφειλόταν [...]