διαμιδοφωσφορικο

Επιστήμονες ίσως ανακάλυψαν το χημικό συστατικό που είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία ζωής στη Γη

Η ανακάλυψη μιας ένωσης, του διαμιδοφωσφορικού (DAP), θα μπορούσε να βοηθήσει να στο να δοθεί απάντηση για το πως δημιουργήθηκε η ζωή στη [...]