βέλος του χρόνου

Επιστήμονες απέδειξαν την αναστροφή του θερμοδυναμικού βέλους του χρόνου

Μέσα από ένα αξιοσημείωτο πείραμα, μια διεθνής ομάδα επιστημόνων διαπίστωσε ότι είναι δυνατό να αναστραφεί το βέλος του χρόνου χωρίς να παραβιάζεται ο [...]