Επιστήμες

Επιστήμονες ίσως ανακάλυψαν το χημικό συστατικό που είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία ζωής στη Γη

Η ανακάλυψη μιας ένωσης, του διαμιδοφωσφορικού (DAP), θα μπορούσε να βοηθήσει να στο να δοθεί απάντηση για το πως δημιουργήθηκε η ζωή στη [...]

Η πανίσχυρη υποατομική ανακάλυψη που έκανε τους Φυσικούς να αναρωτηθούν αν έπρεπε να την δημοσιεύσουν

Δυο Φυσικοί, ανακοίνωσαν πριν λίγες ημέρες την ανακάλυψη ενός θεωρητικού υποατομικού γεγονότος τόσο ισχυρού ώστε οι ερευνητές αναρωτήθηκαν αν ήταν πολύ επικίνδυνο για [...]

5 ανθρώπινες συνήθειες που είναι σχεδόν εξίσου θανατηφόρες με το κάπνισμα

Η Ελλάδα παρουσιάζει την υψηλότερη αναλογία καπνιστών μεταξύ των δυτικοευρωπαϊκών χωρών (37,6%). Κατά την τελευταία δεκαετία παρατηρείται μείωση του ποσοστού, αλλά παρόλα αυτά, [...]