Περί της ιστορικότητας του Ιησού μέσα από μη ευαγγελικές πηγές

Στο παρόν άρθρο θα εξετάσουμε τις ιστορικές αναφορές για τον Ιησού, με βάση μη ευαγγελικές πηγές. Μεγάλη μερίδα σύγχρονων ιστορικών, συμφωνούν ότι ο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Περί της ιστορικότητας του Ιησού μέσα από μη ευαγγελικές πηγές.