Ο άνθρωπος εξάντλησε την βιολογική του εξέλιξη σύμφωνα με νέα έρευνα

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, το ανθρώπινο είδος έπιασε «ταβάνι» από εξελικτικής απόψεως και αυτό αυτό οφείλεται εν μέρη σε δικά μας λάθη που έχουν να κάνουν με τη μόλυνση του περιβάλλοντος, τη κλιματική αλλαγή κτλ.

Μια πολυεπιστημονική ομάδα με επικεφαλής τον ιατρό Jean-François Toussaint από το Πανεπιστήμιο Descartes έκανε ανασκόπηση σε πάνω από 160 μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 120 χρόνια. Αυτή η έρευνα εξέτασε τη μακροζωία, τις φυσικές ικανότητες των ανθρώπων, τις τάσεις ύψους με την πάροδο του χρόνου και το περιβάλλον. Κατέληξε στο συμπέρασμα είναι ότι η διάρκεια ζωής, η φυσική απόδοση και το ύψος, που αυξάνονταν σταθερά καθ ‘όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα, έχουν σταματήσει να δείχνουν σημάδια βελτίωσης τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, δηλαδή από το 1980 περίπου.

«Αυτά τα χαρακτηριστικά δεν βελτιώνονται πλέον, παρά την περαιτέρω συνεχή διατροφική, ιατρική και επιστημονική πρόοδο», δήλωσε ο Toussaint. «Αυτό υποδηλώνει ότι οι σύγχρονες κοινωνίες επέτρεψαν στο είδος μας να φτάσει στα όριά του».

Αυτή η ανασκόπηση, σημειώνουν οι ερευνητές, είναι δυνατή μόνο τώρα. Τα αξιόπιστα ιατρικά και αθλητικά αρχεία και η δυνατότητα να μετρηθούν με ακρίβεια στοιχεία όπως η φυσική απόδοση έχουν καταστεί διαθέσιμα μόνο κατά τον τελευταίο αιώνα και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε αυτές τις τάσεις με σχετική ασφάλεια.

Η έρευνα επισημαίνει πως μπορούμε ήδη να δούμε αυτά τα αποτελέσματα. Κανείς δεν έχει ζήσει περισσότερο από την Jeanne Calment, η οποία πέθανε το 1997, σε ηλικία 122 ετών και 164 ημερών. Κανείς δεν έχει ξεπεράσει ακόμη τα ρεκόρ στο σπριντ για 100 μέτρα και 200 μέτρα από τον αθλητή Usain Bolt το 2008.

Κάποιες μέσες στατιστικές για την υγεία και το ύψος αυξάνονται, αλλά σε ορισμένες περιοχές της Αφρικής, οι ερευνητές σημειώνουν ότι τα μέσα ύψη έχουν αρχίσει να μειώνονται, υποδεικνύοντας ανεπαρκή διατροφή. Η περιβαλλοντική ρύπανση συνδέεται με το χαμηλό βάρος γέννησης, την κακή υγεία και το χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής. Η αλλαγή του κλίματος συνδέεται επίσης με το χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής και την εξάπλωση ασθενειών όπως η ελονοσία.

Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να συμβάλουν στην αποτροπή του ανθρώπου να φτάσει στα ανώτερα όρια της φυσικής κατάστασης και της διάρκειας ζωής του.

Στον αντίποδα όμως, έχουμε πάρα πολλές καινοτομίες στο χώρο της υγείας που ήδη χρησιμοποιούνται ή θα αρχίσουν να χρησιμοποιούνται στο μέλλον. Η τεχνολογική εξέλιξη πιθανότατα θα βοηθήσει τον άνθρωπο να ξεπεράσει το παρόν «κώλυμα» και να βελτιώσει ή ακόμη και να επεκτείνει τη βιολογική του εξέλιξη, έστω με τη χρήση τεχνητών μέσων.

Πηγή Science Alert