Ατενίζοντας την ατμόσφαιρα του Πλούτωνα

Το διαστημόπλοιο New Horizons τράβηξε αυτή την εικόνα της «ατμόσφαιρας» του Πλούτωνα, λίγο μετά τη διέλευσή του από τον πλανήτη-νάνο τον Ιούλιο του 2015. Η ατμόσφαιρα του Πλούτωνα είναι το λεπτό στρώμα αερίων αποτελούμενο κυρίως από άζωτο (Ν2), με μικρές ποσότητες μεθανίου (CH4) και μονοξειδίου του άνθρακα (CO).  Η ατμόσφαιρά του είναι αξιοσημείωτη για τις ισχυρές και όχι εντελώς ξεκάθαρες εποχιακές αλλαγές που προκαλούνται από τις ιδιαιτερότητες της τροχιακής και αξονικής περιστροφής του.

Μερικές ακόμη εικόνες.