Το συλλογικό υποσυνείδητο κατά Γιουνγκ

Ο όρος »συλλογικό υποσυνείδητο» διατυπώθηκε για πρώτη το 1916 στη μελέτη του Καρλ Γιούνγκ »Η δομή του υποσυνείδητου». Σε αυτό τον όρο, ενέταξε την ευρύτερη αντίληψή του για τη κληρονομικότητα της λεγόμενης »συλλογικής σοφίας» και της διαίσθησης. ‘

Όνειρα, φαντασιώσεις και άλλες καταστάσεις του μυαλού όπως μυθολογικά μοτίβα και σύμβολα, μπορούν να εμφανιστούν αυτόματα, σε οποιαδήποτε στιγμή, ως αποτέλεσμα συγκεκριμενων επιρροών, παραδόσεων και διεγέρσεων που επιδρούν στο άτομο, χωρίς να υπάρχει εμφανής αιτία.

Αυτά τα αρχέτυπα, ανήκουν στην υποσυνείδητη ψυχοσύνθεση και δε μπορούν να εξηγηθούν από τις προσωπικές εμπειρίες του ατόμου, αλλά αποτελούν κληρονομικές εγγραφές στο DNA των χρωμοσωμάτων όλων των ανθρώπων.

Ο όρος αρχέτυπο σημαίνει αρχικός τύπος, ό,τι δηλαδή θα χρησιμεύσει ως υπόδειγμα, πρότυπο, μοντέλο.Τα αρχέτυπα είναι αρχέγονες εικόνες του συλλογικού. «Μας καθοδηγούν σε ορισμένες βασικές συμπεριφορές όντας αντιπρόσωποι, ως προς τα πιο χαρακτηριστικά τους στοιχεία, εικόνων, ιδεών, εμπειριών και συναισθημάτων. Στα αρχέτυπα μελετητές διαφόρων σχολών βρίσκουν τα θεμέλια πολλών εκδηλώσεων του ανθρώπου, όπως των μύθων, της λογοτεχνίας, της τέχνης, των συμβολισμών και όλων των βασικών συλλήψεων της επιστήμης».

Η γενετική ανάμνηση υφίσταται ως θεωρία στην επιστήμη της ψυχολογίας και βασίζεται στην αποδοχή της ιδέας της κωδικοποίησης πληροφοριών στο γονιδίωμα. Πρόκειται για το κοινώς λεγόμενο ένστικτο που δίνει τη δυνατότητα στους νέους απογόνους να κάνουν χρηση δυνατοτήτων που δεν τους έμαθε κανείς. 

Κάποιοι παραψυχολόγοι πάνε ένα βήμα πιο πέρα, λέγοντας πως η γενετικές αναμνήσεις, είναι η αιτία των αναδρομών σε προηγούμενες ζωές. Το μόνο σίγουρο, είναι πως το φαινόμενο των επίκτητων εμπειριών και ικανοτήτων, χρηζουν περισσότερης έρευνας.

Ο Γιουνγκ ορίζει το Συλλογικό ασυνείδητο ως εξής : «Η περιοχή της ψυχής που είναι άπειρα αρχαιότερη από την προσωπική ζωή του ατόμου». «Φαίνεται …ότι περιέχει ορισμένα σχέδια, τα «αρχέτυπα», που είναι κοινά για όλη την ανθρωπότητα».

Όπως αναφέρει ο Γιουνγκ “το συνειδητό μας επειδή είναι ακόμα νεαρό, έχει την τάση να υποτιμά το ασυνείδητο”.