Η ανθρωπότητα στα πρόθυρα της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης;

Η Bιομηχανική Επανάσταση ήταν ένα ιδιαίτερα σύνθετο σύστημα ραγδαίων μεταβολών και ανακατατάξεων – τεχνικών, οικονομικών, κοινωνικών και πνευματικών – οι οποίες οδήγησαν για πρώτη φορά στην εμφάνιση της «εκβιομηχανισμένης» κοινωνίας στη Μεγάλη Βρετανία μεταξύ των ετών 1760 – 1860. Χωρίζεται σε 3 κύριες φάσεις, ενώ ορισμένοι πιστεύουν πως είμαστε στο κατώφλι της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Πρώτη φάση 1780 – 1848

Κατά τον Eric Hobsbawm η πρώτη φάση της Βιομηχανικής Επανάστασης μπορεί να ορισθεί ως η περίοδος ανάμεσα στο 1780 και τη δεκαετία του 1840. Τελειώνει δηλαδή με την κατασκευή των σιδηροδρόμων και της βαριάς βιομηχανίας. 

Δεύτερη Φάση 1850 – 1880 (1918-1945)

Η δεύτερη φάση της Βιομηχανικής Επανάστασης είναι ουσιαστικά αυτή που καθόρισε την οικονομική πραγματικότητα του κόσμου όπως είναι σήμερα και εδραίωσε τον βιομηχανικό καπιταλισμό και τη μαζική παραγωγή. Αυτή η φάση αφορά κυρίως την περίοδο 1850-1880 (μπορεί να επεκταθεί μέχρι το 1914 ή ακόμη και το 1945, οριοθετώντας τον «μακρύ» 19ο αιώνα) και συνδέεται με δημογραφική ανάπτυξη (στις δυτικές τουλάχιστον χώρες), περαιτέρω αστικοποίηση και μεγάλη ανάπτυξη μεταφορών και αγορών καθώς και τη διάσπαση του ατόμου.

Τρίτη φάση 1945 – σήμερα

Η τρίτη φάση διακρίνεται από την εμφάνιση των υπολογιστών και των μηχανών υψηλής τεχνολογίας. Ουσιαστικά ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ’50 με την εμφάνιση των πρώτων υπολογιστών και απογειώθηκε κατά τη δεκαετία του ’90 και έπειτα, με την υπολογιστική δύναμη των Η/Υ να πολλαπλασιάζεται χρόνο με το χρόνο. Η ανθρωπότητα κατακτά το διάστημα και ο πληθυσμός, η αστικοποίηση και η βιομηχανοποίηση εκτινάσσονται.

 Τέταρτη φάση: προσεχές μέλλον

Η απαρχή της τέταρτης φάσης της Βιομηχανικής Επανάστασης, θα συμπέσει, σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς, με την ανακάλυψη και την εφαρμογή σε βιομηχανικό επίπεδο, της Τεχνητής Νοημοσύνης. Το μειονέκτημα ωστόσο θα είναι πως οι μηχανές με ΤΝ θα υποκαταστήσουν τους ανθρώπους σε διάφορες εργασίες. 5 εκατομμύρια δουλείες αναμένεται να χαθούν ως το 2018, από τη διεύρυνση της χρήσης των μηχανών. Σταδιακά όμως η κατάσταση θα εξισορροπηθεί. Η BofA, εκτιμά πως η εξέλιξη των μηχανών και των ρομπότ θα αυξήσει τη παραγωγικότητα κατά 30% στο προσεχές μέλλον. 

Μελέτη του Natural Bureau of Economic Research, υποστηρίζει πως σύντομα τα ρομπότ θα έχουν την ικανότητα να κάνουν όλες τις εργασίες που κάνει ο άνθρωπος. Με τη διάδοση της χρήσης τους, όλο και περισσότεροι επιστήμονες θα ασχοληθούν με το γράψιμο κώδικα και το προγραμματισμό. Η υπερπροσφορά θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών και τεχνολογική άνθηση. 3 μπορεί να είναι τα πιθανά αποτελέσματα σύμφωνα με τη μελέτη: α) μείωση των ημερομισθίων, β) τεχνολογική έκρηξη που μπορεί να ακολουθηθεί από τεχνολογική κατάρρευση και γ) αυξανόμενη εξάρτηση της παραγωγής σε παλαιότερο λογισμικό. 

Με απλά λόγια, η οικονομία μπορεί να βρεθεί σε δεινή θέση λόγο υπερπροσφοράς προϊόντων και χαμηλής ζήτησης. Από τη μια πλευρά, οι έξυπνες μηχανές θα παράγουν περισσότερα και καλύτερα αγαθά, αλλά οι άνθρωποι, δε θα έχουν τη δυνατότητα να τα αγοράσουν επειδή οι ίδιες μηχανές τους έχουν «κλέψει» τις δουλειές τους.

 Η προειδοποίηση του Στήβεν Χόκινγκ

Ο διάσημος φυσικός, κρούει το κώδωνα του κινδύνου, υποστηρίζοντας ότι η συνεχής ανάπτυξη της ΤΝ χωρίς δικλείδες ασφαλείας, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για το μέλλον της ανθρωπότητας. Από τα πιο »light» σενάρια που αφορούν τη μαζική ανεργία λόγω υποκατάστασης του ανθρώπινου δυναμικού από μηχανές, έως το σοβαρότερο ενδεχόμενο, η ΤΝ να στραφεί ενάντια στο δημιουργό της…

Έλον Μασκ

Η άποψη του Μασκ είναι ότι πρέπει να υπάρξει ρύθμιση της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης για να μην επιδοθούν οι ανταγωνιστές σε μια ατέρμονη διαμάχη, χωρίς όρια, κανόνες και ηθικούς φραγμούς. Εμφανίστηκε άλλη μια φορά βέβαιος ότι ο πρώτος τομέας που θα πλήξει η τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτός των μεταφορών, όπου όλα, θα γίνονται με ρομπότ. Τα ρομπότ θα κλέψουν πολλές δουλειές, έχει πει κατ’επανάληψη ο Μασκ.