Οι πρώτες φωτογραφίες από το Διάστημα

Οι πρώτες εικόνες της Γης από το διάστημα, τραβήχτηκαν από κάμερα που είχε τοποθετηθεί σε πύραυλο V-2.

Από τα αρχεία του (ΝRΟ) National Reconnaissance Office

Πηγή: Πτήση & Διάστημα