Η απάντηση Μουρούτη για τα πτυχία και η συνέχεια της έρευνας

Ο «Δρ.» Μουρούτης είναι γνωστός σε όλη την Ελλάδα για τις ομιλίες, συνεντεύξεις και βιβλία πάνω σε θέματα ιατρικής. Μέχρι πρόσφατα. δήλωνε όπου … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η απάντηση Μουρούτη για τα πτυχία και η συνέχεια της έρευνας.